Publicatie

Vloerverwarming en toch koude voeten

11 januari 2024

De meeste nieuwe woningen worden uitgerust met vloerverwarming. Vaak als hoofdverwarming, dus zonder radiatoren. Dat kan omdat een nieuwe woning goed geïsoleerd is.
Ook bij de verbouwing van bestaande woningen wordt gekozen voor vloerverwarming. De bestaande vloer wordt in z’n geheel verwijderd en weer opnieuw opgebouwd, te beginnen met een goed pakket isolatie aan de onderkant en vloerverwarming in de afsmeervloer. De radiatoren worden afgeschreven.
De vraag is of dat verstandig is. Als de woning verder niet erg goed geïsoleerd is, neemt de warmtevraag niet noemenswaardig af. Het warmteverlies via de vloer is namelijk het laagst. Maar de vloer is een groot oppervlak en over het geheel genomen kan de warmteafgifte voldoende zijn. Er zijn echter een paar kanttekeningen te maken.

De temperatuur van de vloer moet niet te hoog zijn. Ga uit van ongeveer 24°C. Dat wordt bereikt met 30°C warm water in de slangen. Een te warme vloer leidt tot te warme voeten en kan hoofdpijn en sufheid tot gevolg hebben. Er stroomt meer bloed naar je voeten en minder naar je hoofd.

Verder was de plaats van de verwijderde radiatoren of convectorputten niet willekeurig. Die hingen onder ramen. Ramen zijn de zwakste schakels in de isolatie van de gevel. Het glas is een koud oppervlak (ondanks dubbel glas) waar de koude vanaf straalt. Dat kan versterkt worden door ventilatieroosters en kieren. Bij een raam is sprake van een koude val. Die werd gecompenseerd door de warme opstijgende lucht van de radiator. Als die verdwenen is, valt de koude lucht op de vloer en als je dicht bij het raam zit, krijg je koude voeten. Vloerverwarming kan te plekke de koude val niet opvangen. Vloerverwarming is stralingswarmte en geeft geen warme luchtstroom naar boven.

Veranderingen aanbrengen in je warmtehuishouding, doe het bewust en weloverwogen. Kom eens langs bij het EnergieLoket. Zie www.kempenenergie.nl.