Over Kempen Energie

KempenEnergie is een energievereniging die zich richt op energiebesparing en het zelf lokaal opwekken van duurzame energie in de Kempen. KempenEnergie is een initiatief van een aantal Kempenaren, die streven naar een groene Kempen, met schone energie, voor alle 5 de Kempengemeenten (Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Oirschot).

Onze Missie

De vereniging KempenEnergie streeft naar een energieneutrale Kempen. Dat betekent dat alle energie die in de vijf Kempengemeenten wordt gebruikt, ook daar wordt opgewekt. Daarvoor is het nodig dat er veel energie (vooral voor verwarming) wordt bespaard en dat alle mogelijkheden om in de Kempen duurzame energie op te wekken, worden benut. Daarbij hoort dat de inwoners van de Kempen de mogelijkheid krijgen om financieel te participeren in de installatie voor duurzame energie.

Onze Visie

KempenEnergie wil zich inzetten om in de 5 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden en Oirschot) te komen tot energiebesparing en het opwekken van duurzame, niet-fossiele energie. Het doel is om op termijn de regio energieneutraal te maken, de CO2-emissie terug te dringen en zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie en het stoppen van de klimaatverandering. Bij energieneutraal past een lokale opwekking die in grote mate maatschappelijk eigendom kan zijn….

Klik hier om het hele visiedocument te lezen

Privacy

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op onze privacy pagina vindt u informatie hoe wij met uw privacy omgaan.