Ventileren hoort bij isoleren

Om energie te besparen, worden woningen beter geïsoleerd. Daarmee verdwijnen ook de meeste spleten en kieren. Daarom betekent beter isoleren ook altijd beter ventileren. Maar dat kost toch weer energie? Er zijn systemen op de markt om dat te voorkomen. In deze blog geven we hier meer informatie over.

Het lijkt wel dweilen met de kraan open. Je verbetert de isolatie van je huis, maakt spleten en kieren dicht, en vervolgens is er onvoldoende frisse lucht in huis, waarvoor je weer roosters en ramen moet openzetten. Dat kost dan toch weer energie? Dat klopt, die koude frisse lucht moet weer opgewarmd worden. Maar het totale energieverbruik zal toch lager zijn, want nu zit je zelf aan de ventilatieknoppen, in plaats van dat het tocht en kiert op momenten dat je dat niet wilt.

Oplossing: ventilatie met warmteterugwinning

Moderne huizen ventileren daarom niet meer direct met koude buitenlucht, maar met een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning. Daarbij zorgt een centrale unit, meestal op zolder, voor de afvoer van gebruikte lucht en de aanvoer van de verse lucht. Maar vóór de gebruikte lucht naar buiten wordt uitgeblazen, wordt eerst de warmte eruit gehaald en toegevoerd aan de verse koude lucht. Hierdoor wordt warmteverlies door ventilatie praktisch helemaal voorkomen. Echter, voor zo’n systeem moeten twee buizenstelsels in huis aanwezig zijn, één om de verse lucht naar alle vertrekken te leiden, en een ander om de gebruikte lucht uit alle vertrekken af te voeren. Dat is in bestaande huizen vaak lastig te realiseren.

Nu ook voor bestaande huizen mogelijk

Maar nu is er een nieuwe systeem op de markt. Verse, gezonde, voorverwarmde lucht wordt vanaf de zolder centraal ingeblazen in de hal, trapgat en overloop, een centrale ruimte in de woning waar alle verblijfsruimtes aan grenzen. Door spleten onder de deuren stroomt deze lucht de kamers in. Boven de deur wordt een kleine, stille ventilator met CO2-censor geïnstalleerd. Wanneer een kamer gebruikt wordt, zal de CO2 in de lucht daar stijgen. Wordt deze te hoog dan gaat deze ventilator harder zuigen. De vervuilde lucht wordt afgevoerd en er komt automatisch nieuwe verse lucht bij via de spleet onder de deur.  Op een aantal plaatsen (toilet, badkamer, keuken, via bestaande afvoerbuizen) wordt vervuilde lucht door de centrale unit afgezogen. In de centrale ruimte (hal, overloop) hangt ook een CO2-censor zodat de centrale unit weet wanneer er extra verse lucht van buiten aangezogen moet worden. Deze centrale unit beschikt over een warmtewisselaar die ongeveer 95% van de warmte uit de afgezogen lucht haalt en deze mee geeft aan de ingeblazen lucht.
Met deze installatie wordt de woning vraaggestuurd (alleen daar waar nodig) geventileerd, is er overal en altijd voldoende gezonde lucht en zijn er nauwelijks warmteverliezen door ventilatie.

Meer informatie

Met vragen over isolatie en ventilatie kunt je ook terecht bij onze EnergieLoketten, zowel fysiek, elke zaterdagmorgen in de bibliotheek (Oirschot: Oude Raadhuis) als digitaal (energieloket@kempenenergie.nl)