Publicatie

Energie delen wordt mogelijk

10 juni 2024

Vorige week dinsdag heeft de Tweede Kamer de nieuwe Energiewet aangenomen. Met het oorspronkelijke voorstel waren wij niet zo gelukkig. Daarin zat te weinig ruimte voor energiecoöperaties. Tijdens de besluitvorming zijn er echter amendementen ingediend die energiecoöperaties zoals KempenStroom een serieuze positie geven naast energieproducenten, leveranciers en netbeheerders.

Een belangrijk onderdeel daarbij is de mogelijkheid om energie te gaan delen. Wanneer jouw zonnepanelen meer opwekken dan je nodig hebt, kun je dit bijvoorbeeld aan je buren gaan leveren. Op deze manier kan een buurt samen minder afhankelijk worden van leveranciers en kan het strooomnet minder belast gaan worden. Als de Eerste kamer ook instemt met het voorstel, kan de nieuwe Energiewet per 1 januari 2025 in werking gaan treden. Die kans is groot omdat in de Tweede kamer bijna alle partijen er mee instemden.

De nieuwe Energiewet maakt de weg vrij die de vereniging KempenEnergie en de coöperatie KempenStroom willen gaan bewandelen. Die weg leidt naar een Energiegemeenschap van en voor de inwoners; die zich richt op sociaal maatschappelijke en milieuvoordelen en niet uit is op winstbejag. Een Energiegemeenschap die lokaal duurzame energie opwekt en deze beschikbaar stelt aan haar leden. Zonder winstbejag betekent dat de stroom geleverd kan worden tegen kostprijs+. De plus staat dan voor wettelijke belastingen (energiebelasting en btw).

Het zal nog een aantal jaren duren voor we zover zijn, maar nu de hobbel van de nieuwe energiewet genomen is, kunnen we volop vooruit. Op een aantal plaatsen in het land zijn energiecoöperaties bezig met pilots. Daarin worden de knelpunten zichtbaar gemaakt en oplossingen uitgeprobeerd. KempenStroom richt zich nu vooral op het coöperatief opwekken van duurzame energie en volgt de ontwikkelingen in het land. KempenEnergie gaat met gemeenschappen, zoals Midddelbeers en Stille Wille, aan de slag om uit te vinden hoe we deze ontwikkeling samen aan kunnen pakken. Volg ons, word lid, doe mee, stel je vragen.