Meldingen Zonnedaken

datumStatusvoortgang
2019 10 10meldingop sommige mobieltjes werkt toegang naar Grafieken niet
Gemeld aan Leverancier
leverancier heeft storing gemeld bij SolarEdge
2019 10 18grafieken rapportage via mobiel werkt weer
2019 08 07 22:00mail melding Solaredge monitoringInternet verbinding Stokkelen ligt er uit
Bekend bij beheer team, actie volgt.
Storing heeft geen impact op Energie productie
2019 08 07 9:30 opgelostWifi repeater ge-reset
.
2019 07 04meldingLid meldt dat Stokkelen voor helft produceert
Gemeld aan Leverancier
2019 07 05 actieInspectie omvormerkast
Aardlek rechter omvormer ligt er uit, sinds 20 juni ongeveer 10 uur
2019 07 05 10:17 oplossingaardlek ge-reset, omvormer start weer op