Verwarming van een mantelzorgwoning

In onze landelijke omgeving zijn er veel woningen met grote en diepe tuinen. Vaak is daar van oudsher al allerlei bebouwing aanwezig. Tegenwoordig wordt die ruimte achter het huis ook gebruikt voor een mantelzorgwoning. Dat is een kleine woning waar ouderen met hulp van hun kinderen nog lang zelfstandig kunnen wonen. En dat kan ook energiezuinig!

Duurzaam en energiezuinig maken
Want ook voor een mantelzorgwoning is het van belang om deze duurzaam en energiezuinig te bouwen. Dat betekent allereerst dat hij goed geïsoleerd moet worden. Voor nieuwbouwwoningen is dat tegenwoordig goed geregeld in bouwverordeningen. Maar geef een mantelzorgwoning ook net zo’n goed geïsoleerde schil. Dat kost weinig extra en drukt straks de energierekening.

Welke energiebron?
Via het EnergieLoket werd KempenEnergie om advies gevraagd over de verwarming van een dergelijke woning. De ruwbouw stond er al en ook de isolatie zag er goed uit. Een kleine woning die goed geïsoleerd is, heeft weinig warmte nodig. Het was de bedoeling om er een gasketeltje voor te gaan gebruiken. Voor nieuwbouwwoningen kan dat niet meer, maar bij mantelzorgwoningen wel, indien ze kunnen meeliften op de gasaansluiting van de hoofdwoning.

Maar of het de beste oplossing is? Want het landelijk beleid is om te stoppen met aardgas voor de verwarming van onze woningen. Daarom adviseerden we om een techniek voor de toekomst te kiezen, in dit geval een warmtepomp. Die is wel duurder in de aanschaf, maar veel goedkoper in het gebruik. Die gebruikskosten kunnen nog verder worden gedrukt door er zonnepanelen voor aan te schaffen die de stroom voor de warmtepomp kunnen leveren. Verder heeft de warmtepomp een ingebouwde airco-functie, wel zo prettig in de zomer. Bovendien geeft de overheid subsidie op de aanschaf van een warmtepomp.

Ventilatie
Verder hebben we ook ter plekke gekeken hoe de mantelzorgwoning zonder veel warmteverlies geventileerd kan worden. Een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning bleek nog goed in te passen. Daarbij wordt de warmte van de af te voeren bedompte lucht eerst gebruikt om de aan te voeren koude verse lucht op te warmen. Dat scheelt weer een hoop in het energieverbruik.

Energieloketten
Gelukkig hebben we bij de bouwers van deze mantelzorgwoning de vooroordelen over deze nieuwe technieken kunnen wegnemen. Zij gaan een nieuwe afweging maken, want een snelle berekening liet zijn dat deze woning gemakkelijk energieneutraal kan worden.

Heb je ook plannen om te bouwen of te verbouwen, steek dan je licht eens op bij één van de vijf energieloketten van KempenEnergie. Ze zijn elke zaterdagmorgen geopend, ook voor niet-leden van de vereniging.  Kijk hier voor adressen en openingstijden. Verder kunnen vragen altijd gesteld worden via energieloket@kempenenergie.nl of telefonisch via 06 57871160.