intentie ondertekening met gemeente Reusel

In december 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente aan de slag gaat met het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente gaat nu starten met het opstellen van zogenaamde Wijkuitvoeringsplannen.

De Transitievisie Warmte gaat uit van het maximaal isoleren van woningen om het energieverbruik te verminderen en vervanging van de gasketel door een individuele (hybride) warmtepomp of buurtwarmtepompen. In Wijkuitvoeringsplannen wordt bekeken wat de beste oplossing is per wijk.

Bij de opstelling van de Wijkuitvoeringsplannen werkt de gemeente nauw samen met KempenEnergie, dat streeft naar een groene Kempen met schone, lokale energie voor de Kempengemeenten. KempenEnergie levert de kennis en ervaring die nodig is voor projecten die gericht zijn op energiebesparing of verduurzaming van woningen en gebouwen. Door samenwerking met de gemeente draagt KempenEnergie bij aan de uitwerking en realisatie van de Transitievisie Warmte. Wethouder Peter van de Noort en Ad van de Ven, voorzitter van KempenEnergie, hebben die samenwerking op 10 maart jl. bezegeld met de ondertekening van een intentieovereenkomst.

Naast de ontwikkeling van diverse samenwerkingsprojecten is met de ondertekening ook het startschot gegeven voor een eerste pilotproject. Doel van dit project is de collectieve aankoop en installatie van hybride warmtepompen. Bewoners kunnen zich voor dit project aanmelden via info@kempenenergie.nl, 06-57871160 of fysiek via het energieloket in Reusel. Bewoners kunnen gebruik maken van een coach om hen te helpen met het aanvragen van een collectieve offerte. Daarnaast kan KempenEnergie ook de uitvoering met de installateur begeleiden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden.