Kempen Energie ANBI

De vereniging KempenEnergie is een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen.

Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kun je als lid of donateur zelf je gift aan de vereniging aftrekken van de inkomstenbelasting.

KempenEnergie is in 2013 opgericht door een aantal trotse Kempenaren. Zij streven naar een groene Kempen met schone energie voor alle vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden). Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken om het klimaatprobleem juist lokaal op te pakken, met KempenEnergie als resultaat. We denken mondiaal maar acteren lokaal. KempenEnergie zet de juiste stappen dichtbij huis, daarmee zorgen ze voor een schonere en duurzamere woonomgeving waar jij als Kempenaar de vruchten van plukt.
Op de over ons pagina vind je achtergrond informatie over KempenEnergie.

 • naam: VERENIGING KEMPENENERGIE
 • RSIN: 8567.19.699
 • Statuten

Ons beleidsplan, waaronder inbegrepen:

 • De te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van de doelstelling.
 • De manier waarop de instelling inkomsten verkrijgt en/of haar vermogen beheert.
 • Hoe de inkomsten worden besteed.

Het beloningsbeleid:

 • Het bestuur werkt onbezoldigd.
 • De vrijwilligers krijgen enkel een onkosten vergoeding.
 • De administratie en het programma management is uitbesteed aan ZZP’ers.

Uitgeoefende activiteiten:

De balans:

Contact gegevens:

 • Post adres: Voortseweg 27-c, 5521JB Eersel.
 • Email: Secretaris@KempenEnergie.nl.
 • Telefoon: 06 169 06 264.