Oprichting van de coöperatie KempenStroom

KempenEnergie is een vereniging die inwoners van de Kempen helpt met thuis energie besparen en duurzaam energie op te wekken. Als thuis energie opwekken niet lukt, bieden we kleinschalige collectieve zonnedaken aan. Om tot grootschalige energieopwekking te komen, gaat KempenEnergie samen met Veldhoven Duurzaam een nieuwe coöperatie oprichten met de naam KempenStroom. De doelstelling van deze nieuwe coöperatie is het ontwikkelen, bouwen en beheren van installaties voor grootschalige duurzame energieopwekking, zoals zonneparken en windmolens. Voor KempenStroom is het belangrijk dat inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen participeren en de coöperatie gaat de winst uit grootschalige energieopwekking o.a. gebruiken voor investeringen in lokale maatschappelijke doeleinden en duurzame ontwikkelingen. De oprichting is nu nodig omdat gemeenten op dit moment plekken aanwijzen voor grootschalige projecten. Willen we onze leden en inwoners laten meeprofiteren, dan is een energiecoöperatie nodig.

Leden van KempenEnergie kunnen in de toekomst participeren in de projecten en daarmee lid worden van de coöperatie. Leden kunnen certificaten kopen en ontvangen daarvoor jaarlijks rente.

Kijk voor meer informatie over KempenStroom in het bijgevoegde document.