Nieuwsbrief KempenEnergie februari 2019

Nieuwsbrief

Gasloos en volop zon in Middelbeers Sterke groei

Op donderdag 14 februari organiseert de vereniging KempenEnergie in Middelbeerseen informatiebijeenkomst over energie en wonen. Tijdens die bijeenkomst wordt informatie gegeven over de mogelijkheden om geen of minder gas te gebruiken en tevens behaaglijker en gezonder te wonen.

Duurzaam energie opwekken is belangrijk maar energie besparen is het meest zinvol. Er wordt informatie gegeven over isoleren en warmteterugwinning naast informatie over warmtepompen, biomassa en zonnepanelen. Tijdens de informatiebijeenkomst in Middelbeers gaan we uitleggen hoe een collectief zonnedak werkt. Voor inwoners van de Kempen zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om mee te doen met collectieve daken van ZonopOirschot, ZonopEersel, ZonopBergeijk en Zonnepark Welschap.

De vrijwilligers van KempenEnergie kennen veel antwoorden maar zijn vooral geïnteresseerd in jullie vragen. Daarom bestaat de bijeenkomst naast een algemene presentatie uit een aantal gesprekstafels. Aan elke tafel wordt een specifiek thema uitgediept  aan de hand van vragen van degene die aangeschoven zijn. Met die vragen kunnen inwoners van de Kempen ook elke zaterdag van 10 tot 12 uur terecht bij de Energieloketten in Bladel, Eersel en Oirschot. Het EnergieLoket in Oirschot is per 1 januari 2019 verhuisd naar D’n Inloop aan De Vier Uitersten 17. Vragen kunnen ook gesteld worden via info@kempenenergie.nl.
Agenda

 • Donderdag 14 februari, aanvang 20:00 uur
  Informatiebijeenkomst “Gasloos en volop Zon in  Middelbeers”,
  Ons Mevrouw, Doorboomstraat 32, Middelbeers
 • Donderdag 14 maart, aanvang 20:00
  Informatiebijeenkomst “Strobouw en leembouw”, EnergieLoket Muzenval, Dijk 7, Eersel.
 • Woensdag  27 maart
  Opening Zonnepark Welschap door staatssecretaris Barbara Visser,
  zie ook www.zonneparkwelschap.nl.
 • Dinsdag 2 april 
  Ledenvergadering KempenEnergie en ZonopEersel.

Verslag


Nieuwe website Kempen Energie!! 
Binnenkort introduceert KempenEnergie met trots een totaal vernieuwde website. Deze site heeft een moderne, groene uitstraling, is geschikt voor mobiel en tablet gebruik.Over een paar weken zal de nieuwe site de huidige “classic” site vervangen.  Gebruikers van de site hoeven niets te doen, alle adressen blijven gelijk.


Duurzaam Wonen en Leven beurs
Een drukte van jewelste, zo kun je de vorig weekend in Hoeve de Biestheuvel gehouden Duurzaam wonen en leven beurs wel typeren. Vanaf de opening tot sluiting van de beurs was het een komen en gaan van mensen. Of dit nu lag aan de kleinschalige en informele opzet van de beurs en/of de interessante lezing van Helga de Leur weten we niet, maar een succes was het zeker.


Velen hebben we aan onze “stand” mogen verwelkomen met allerlei vragen die te maken hebben met verduurzaming van de woning. Of het nu ging om isolatie, zonnepanelen, collectieve zonnedaken, warmtepompen of pelletkachels, alles kwam aan bod. Voor ons als standbezetters was er nauwelijks tijd om even tot rust te komen. Nu was dat natuurlijk ook niet de bedoeling, maar zó druk had niemand van ons verwacht.

Nu hopen we dat we ieders vragen naar tevredenheid hebben kunnen beantwoorden. Voor aanvulling of verdere verdieping kunnen mensen altijd nog terecht tijdens onze inloopuren in Eersel, Bladel of Oirschot.

Onderstaand een foto van één van onze vrijwilligers in actie tijdens de beurs :