Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het Klimaatakkoord bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Elke gemeente, provincie en ook waterschap is nu aan zet om met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES) te werken. De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

KempenEnergie is een vereniging met meer dan 400 leden die actief is in de vijf Kempengemeenten en heeft als doel om de Kempen energieneutraal te maken. De activiteiten van de vereniging zijn in lijn met de Kempische Klimaatvisie: energie besparen en energie duurzaam opwekken.

Lokale energie-initiatieven als KempenEnergie (ook wel energiecoöperaties genoemd) hebben in het landelijke Klimaatakkoord een belangrijke rol gekregen. Hierin staat namelijk de doelstelling dat minimaal 50% van de op land opgewekte duurzame energie maatschappelijk eigendom moet zijn van lokale energie-initiatieven.

Ook de Metropoolregio Eindhoven (MRE), waarvan de Kempen een onderdeel is, moet tot een Regionale Energie Strategie. Helaas is in de startnotitie van de MRE (nog) geen relevante rol voor energiecoöperaties of -verenigingen opgenomen. Onlangs waren 16 lokale energie-initiatieven uit de regio van de MRE bijeen waar bleek dat de teleurstelling van KempenEnergie breed gedeeld werd.

De rol van lokale energie-initiatieven in deze startnotitie en dus in het opstellen en de uitvoering van een Regionale Energie Strategie is marginaal. Ook in het raadsvoorstel van gemeente Oirschot wordt niet over lokale energie-initiatieven gesproken, terwijl er in de gemeente Oirschot drie initiatieven actief zijn. Wel wordt er in de startnotitie veel belang gehecht aan draagvlak bij de burgers en in het raadsvoorstel wordt het ontbreken van draagvlak bij de burgers als een groot risico gezien.

Lokale energie initiatieven zijn bij uitstek de geschikte organisaties om dat draagvlak te creëren. KempenEnergie opereert dichtbij en met inwoners. KempenEnergie is ook een organisatie die er voor kan zorgen dat 50% van de duurzaam opgewekte energie in deze regio maatschappelijk eigendom wordt. Onze activiteiten zijn gericht op het in beweging brengen van inwoners en het collectief opwekken van duurzame energie. Een voorbeeld daarvan is de coöperatie ZonopdeKempen en de coöperatie Zonnepark Welschap. Wij kunnen er voor zorgen dat een groot deel van de winst van energieopwekking in de regio blijft.

Met het inspreken bij de gemeenteraad van Oirschot, heeft KempenEnergie bewustzijn gecreëerd dat de rol en de positie van de lokale energie initiatieven in de totstandkoming van de energiestrategie versterkt wordt door niet te kiezen voor de huidige “van bovenaf” benadering maar een benadering “van onderop”. We hebben er voor gepleit dat gemeente lokale, relatieve jonge energie initiatieven versterken. Niet door daar een leger van adviseurs op af te sturen (benadering van bovenaf) maar door te vragen wat ze nodig hebben om te kunnen groeien en ze daarin te faciliteren (benadering van onderop).

 

De EnergieLoketten zijn vanaf 13 juli gesloten i.v.m. vakantie; zaterdag 7 september zijn we weer open.

De energiecoöperatie ZonopdeKempen heeft geld teruggeven aan de leden van de coöperatie. Zij hebben geld bij elkaar gelegd om de installatie van 250 zonnepanelen op het dak van sporthal de Kraanvogel in Eersel te realiseren. Als de zon schijnt, plukken zij er dan ook de voordelen van. “Dankzij het goede weer in het afgelopen jaar, is de opbrengst veel hoger dan in eerste instantie werd geraamd”, aldus de voorzitter van de coöperatie Ad van de Ven. “Daarmee laten we zien dat kleinschalige projecten, zoals op het dak van de Kraanvogel, wel degelijk aantrekkelijk zijn als instrument voor de energietransitie. Voor bewoners die niet zelf de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, kan dit een goed alternatief zijn”.
Initiatiefnemer van ZonopdeKempen is de vereniging KempenEnergie met inmiddels meer dan 400 leden in de regio. KempenEnergie heeft meer van dergelijke kleinschalige projecten gerealiseerd of in voorbereiding en is ook betrokken bij het project Zonnepark Welschap met 11.000 zonnepanelen.

In samenwerking met het regionale bedrijfsleven heeft KempenEnergie de afgelopen maanden een aantal Energie Service Producten ontwikkeld. Dit zijn energiebesparende producten en diensten die door het Kempische bedrijfsleven worden aangeboden en die voldoen aan de prijs/kwaliteitscriteria die door KempenEnergie zijn gesteld. Vanaf 1 juli zijn de Energie Service Producten te vinden op de website van KempenEnergie.

KempenEnergie is een energievereniging die inwoners van de Kempen (gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) stimuleert tot en ondersteunt bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het zelf opwekken van duurzame energie. De vereniging telt meer dan 400 leden. Binnen de vereniging zijn 20 deskundige vrijwilligers actief, die bewoners in de Kempen informeren, helpen en begeleiden.

Eén van de diensten die KempenEnergie aanbiedt aan haar leden is het verrichten van een energiescan. Daarbij wordt door deskundige energiegidsen advies gegeven over de maatregelen die genomen kunnen worden om energie te besparen of om meer duurzame energie te gebruiken. KempenEnergie wil daarbij vooral consumenten ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

De voorzitter van KempenEnergie, ir. Ad van de Ven, is van mening dat KempenEnergie door haar contacten met burgers precies weet wat de vraag is. “Door middel van Energie Service Producten wordt die gekoppeld aan het aanbod van Kempische bedrijven. Aldus wordt de ontbrekende schakel ingevuld in het traject van “willen” via “kunnen” naar “doen” Daarbij is er uiteraard ook aandacht voor een goede prijs/kwaliteit verhouding.”

De afgelopen maanden zijn de eerste Energie Service  Producten omschreven en zijn leveranciers geselecteerd die deze producten kunnen aanbieden. In de komende periode zal het aanbod nog verder worden uitgebreid.

Het gaat om producten en maatregelen in de volgende categorieën:

  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Ramen, deuren en glas
  • Verwarming/warm water
  • Zonnepanelen
  • Ledverlichting

Vanaf 1 juli 2019 zijn de Energie Service Producten en de Duurzame Partners van KempenEnergie te vinden op de website www.kempenenergie.nl/esp

Inspectie en schoonmaken panelen Kraanvogel

Zaterdag 15 juni heeft een dapper team in alle vroegte de panelen van  het zonnedak de Kraanvogel geïnspecteerd en waar nodig schoongemaakt. In de nacht had een enorme hoosbui in Eersel het meeste werk al uit handen genomen, dus het team kon volstaan met het verwijderen van een paar vogelpoepjes.

Bij-isolerenVeel huizen zijn jaren geleden al geïsoleerd. De normen lagen toen niet zo hoog als nu en de ervaring was gering. Op dit moment kwalificeren we deze woningen als matig tot slecht geïsoleerd. Is daar iets aan te doen zonder de spouwmuur open te breken? Dat kan wanneer het spouwmuren zijn waarin isolatie is toegepast die bestaat uit zachte platen steenwol of glaswol. Er is een speciale techniek om de resterende spouw op te vullen met een middel dat in de spouw expandeert en de slappe isolatieplaat tegen de binnenwand drukt.

Zaterdag 13 april is het zonnedak Stokkelen officieel geopend.

Op donderdag 21 maart ging de schop er in, Enexis legt de kabel aan tussen de meterkast en de stroomkabel aan de ander kant van de grote weg.

27 maart zijn de panelen, de omvormers geïnstalleerd.

Klik hier voor de foto’s

 

 

 

De manier waarop we onze woningen verwarmen, gaat veranderen. We kunnen er niet meer van uit gaan dat er altijd gas is. De voorraad is eindig (in Groningen gaat de kraan dicht) en de CO2-emmissie bij het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. De overheid stuurt daarom aan op gasloos wonen.
Op donderdag 16 april 2019 organiseert de vereniging KempenEnergie in Bergeijk een informatiebijeenkomst over energie en wonen. Tijdens die bijeenkomst wordt informatie gegeven over de mogelijkheden om geen of minder gas te gebruiken en tevens behaaglijker en gezonder te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in De Wingerd in Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk en begint om 20.00 uur.
Geen gas; dan beter gebruik maken van de zon. Dat kan door zonnepanelen op je dak te leggen. Maar niet ieder dak is daarvoor geschikt. KempenEnergie heeft dan een oplossing. Tijdens de informatiebijeenkomst in Bergeijk gaan we uitleggen hoe een collectief zonnedak werkt. Voor inwoners van de Kempen zijn er mogelijkheden om mee te doen met collectieve daken van ZonopOirschot, ZonopdeKempen en Zonnepark Welschap.

Duurzaam energie opwekken is belangrijk maar energie besparen is het meest zinvol. Er wordt informatie gegeven over isoleren en warmteterugwinning naast informatie over warmtepompen, biomassa en zonnepanelen. Geïnspireerd door de locatie in de natuurtuin zal er speciale aandacht besteed worden aan natuurlijke isolatiematerialen.
De vrijwilligers van KempenEnergie kennen veel antwoorden maar zijn vooral geïnteresseerd in jullie vragen. Daarom bestaat de bijeenkomst naast een algemene presentatie uit een aantal gesprekstafels. Aan elke tafel wordt een specifiek thema uitgediept aan de hand van vragen van degene die aangeschoven zijn.

Donderdag 16 april, om 20.00 uur in de Wingerd in natuurtuin ’t Loo in Bergeijk.
Voor meer informatie: info@kempenenergie.nl.

Geacht lid van KempenEnergie,

Bij deze nodigen wij u uit voor de ledenvergaderingen van:

– vereniging KempenEnergie
– coöperatie ZonopEersel.

U wordt bijgepraat over hoe het ons vorig jaar is vergaan en wat er voor dit en de komende jaren op stapel staat.

De vergaderingen vinden plaats op dinsdag 2 april in ons EnergieLoket in de Bibliotheek (Muzenval) in Eersel, Aanvang: 20.00 uur.

Na de vergaderingen is er een presentatie van een Kempische ondernemer die Waterstof als energie van de toekomst ziet en er nu al vrachtwagens op laat rijden.

We sluiten gezellig af met een borrel.

Het bestuur hoopt u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet
namens KempenEnergie
Ad van de Ven
0651924471

Klik hier voor de agenda

 

Op donderdag 21 maart ging de schop er in, Enexis legt de kabel aan tussen de meterkast en de stroomkabel aan de ander kant van de grote weg.

27 maart zijn de panelen, de omvormers geïnstalleerd, volgende week is de overdracht.

Klik hier voor de foto’s