-PERSBERICHT-

KempenEnergie en Woningstichting de Zaligheden gaan samenwerken

De Vereniging KempenEnergie en Woningstichting de Zaligheden in Eersel gaan samenwerken op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van woningen. In eerste instantie is de samenwerking gericht op het inzetten van de specifieke expertise van KempenEnergie te behoeve van het duurzaamheidsbeleid van de Woningstichting. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verrichten van energiescans, energiemonitoring, warmtebeeldonderzoeken of het deelnemen aan advies- en voorlichtingsactiviteiten van de Woningstichting. Ook is het mogelijk dat er gezamenlijk  energiebesparende projecten voor huurders van de Woningstichting worden opgezet, eventueel in samenwerking met één of meerdere Kempengemeenten.

Volgens Chris Theuws, directeur bestuurder van de Woningstichting past de samenwerking met KempenEnergie in de doelstelling om in de nabije toekomst het woningbestand verder te verduurzamen. “KempenEnergie heeft ons op dit vlak veel te bieden, zij spreken de taal van onze huurders en wij willen daar actief gebruik van gaan maken”.

Ad van de Ven van KempenEnergie is blij dat de specifieke expertise van KempenEnergie kan worden ingezet ten behoeve van de huurders van de Woningstichting. “In de toekomst zullen wij een aantal concrete projecten gaan opzetten die leiden tot energiebesparing en verduurzaming van de woningen van de Woningstichting”, aldus Ad van de Ven. “Wij denken graag mee over de toekomst van de energievoorziening.  We zien mogelijkheden om elkaar te versterken in denken en doen.”