Blog

Het na-isoleren van platte daken

Regelmatig krijgen we op het energieloket of bij energiescans bij mensen thuis de vraag of platte daken nageïsoleerd kunnen worden. Dat is inderdaad meestal mogelijk. In deze blog gaan we hier nader op in.

Een plat dak kan op drie manier worden geïsoleerd: aan de binnenkant, aan de buitenkant als er toch een nieuwe laag dakbedekking op moet of helemaal bovenop de bestaande bedekking.

Isolatie aan de binnenkant

Isoleren aan de binnenkant (een zogenaamd koud dak) van een plat of hellend houten dak is het lastigste omdat daar meestal een (netjes afgewerkt) plafond aanwezig is. Ook lopen er in zo’n constructie vaak leidingen naar stopcontacten en lichtpunten. Als je dan isolatie wilt aanbrengen moet er een hele goede dampremmende laag aan de binnenkant van de isolatie aangebracht worden. Het valt niet mee om die laag goed (dampdicht) te laten aansluiten op alle randen en rondom al die leidingen. Als het platte dak van gewapend beton is, is het aan de binnenkant isoleren al helemaal geen optie.

Heel af en toe komen we hellende daken tegen van gasbeton. Dit zijn dikke horizontale gasbetonplaten die op een staalconstructie of dikke dragende muren liggen.

Deze daken zijn goed aan de binnenkant te isoleren omdat in het gasbeton geen leidingen lopen. Wel moet er ook dan een goede dampremmende laag worden voorzien, omdat anders condens ontstaat onder de bestaande bitumineuze (en dus dampdichte) dakbedekking, met als gevolg dat de dakbedekking door vorst en zoninstraling flink kan worden beschadigd.

Isolatie aan de buitenkant met nieuwe dakbedekking

Aan de buitenkant van een houten of betonnen plat dak isolatie toevoegen (warm dak) is makkelijker, zeker als de bestaande toplaag toch aan renovatie toe is  Als het dak voorzien is van een grindlaag aan de buitenkant (losliggende geballaste dakconstructie) kan het grind er van afgehaald worden (en gewassen worden). Dan wordt er aanvullende isolatie op de oude dakbedekking gelegd waarover dan een nieuwe toplaag wordt aangebracht. De toepasbare dikte van de aanvullende isolatie is onder andere afhankelijk van de hoogte van de dakrand (en andere dingen op het dak zoals daklichten). Als die dakrand niet al te hoog is bij het aanbrengen van de extra isolatie zou de nieuwe dakbedekking boven de dakrand uitkomen. In dat geval zou dus ook de dakrand moeten worden verhoogd. Als de dakrand hoog genoeg is of wordt verhoogd kan het grind worden teruggebracht.

Een andere oplossing kan zijn dat het grind niet teruggebracht wordt maar dat de nieuwe isolatie en dakbedekking met schroeven wordt bevestigd aan de ondergrond. Dan is het ook mogelijk om langs de buitenrand van het dak niet de volledige dikte aan extra isolatie aan te brengen maar een “gootje” te maken zodat de dakbedekking niet boven de dakrand uitkomt.

Isolatie aan de buitenkant als het dak nog goed is

Als de dakbedekking nog goed is en dus niet behoeft te worden gerenoveerd kan een zogenaamd omgekeerd dak worden toegepast. Hier wordt de dakisolatie gewoon bovenop de bestaande dakbedekking gelegd en voorzien van ballast in de vorm van grind of houten tegels. Ook een sedumdak (plantjesdak) kan worden gebruikt als ballast. De isolatie die dan kan worden toegepast is alleen geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS). Deze is erg drukvast een heeft een “huid” waardoor deze beter bestand is tegen waterindringing. Deze manier van dakisolatie is goedkoper er kan sneller worden aangebracht.

Dakkapellen

Prefab dakkapellen zijn meestal al geïsoleerd, zowel als aan de bovenkant als aan de zijkanten (de wangen), maar er is meestal geen extra ruimte. Het aanbrengen van extra isolatie valt dan niet mee. Het dak zou kunnen worden voorzien van een omgekeerd dak, maar de benodigde ballast wordt dan weer een probleem door het extra gewicht. De in het werk getimmerde dakkapellen zijn meestal robuuster en hebben veelal ruimte voor extra isolatie, zowel in de wangen als op het dak. Maar daar kan een aannemer je over informeren na onderzoek.

Alternatief: vervanging van dak

Met name bij hellende daken met bitumineuze dakbedekking kan het gehele dak tot op de draagbalken (gordingen) vervangen worden door geïsoleerde dakplaten. Dat vereist wel aanpassingen bij de goot, de topgevels, en de schoorstenen omdat de nieuwe platen dikker zijn. Maar daarover kan een dakbouwer (aannemer) je goed adviseren.

De EnergieGidsen van KempenEnergie helpen u graag verder! Loop op zaterdagmorgen gerust eens binnen bij één van onze EnergieLoketten of stel uw vraag via mail, energieloket@kempenenergie.nl