Informatie bijeenkomst Gasloos maar volop zon in Bergeijk

De manier waarop we onze woningen verwarmen, gaat veranderen. We kunnen er niet meer van uit gaan dat er altijd gas is. De voorraad is eindig (in Groningen gaat de kraan dicht) en de CO2-emmissie bij het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. De overheid stuurt daarom aan op gasloos wonen.
Op donderdag 16 april 2019 organiseert de vereniging KempenEnergie in Bergeijk een informatiebijeenkomst over energie en wonen. Tijdens die bijeenkomst wordt informatie gegeven over de mogelijkheden om geen of minder gas te gebruiken en tevens behaaglijker en gezonder te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in De Wingerd in Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk en begint om 20.00 uur.
Geen gas; dan beter gebruik maken van de zon. Dat kan door zonnepanelen op je dak te leggen. Maar niet ieder dak is daarvoor geschikt. KempenEnergie heeft dan een oplossing. Tijdens de informatiebijeenkomst in Bergeijk gaan we uitleggen hoe een collectief zonnedak werkt. Voor inwoners van de Kempen zijn er mogelijkheden om mee te doen met collectieve daken van ZonopOirschot, ZonopdeKempen en Zonnepark Welschap.

Duurzaam energie opwekken is belangrijk maar energie besparen is het meest zinvol. Er wordt informatie gegeven over isoleren en warmteterugwinning naast informatie over warmtepompen, biomassa en zonnepanelen. Geïnspireerd door de locatie in de natuurtuin zal er speciale aandacht besteed worden aan natuurlijke isolatiematerialen.
De vrijwilligers van KempenEnergie kennen veel antwoorden maar zijn vooral geïnteresseerd in jullie vragen. Daarom bestaat de bijeenkomst naast een algemene presentatie uit een aantal gesprekstafels. Aan elke tafel wordt een specifiek thema uitgediept aan de hand van vragen van degene die aangeschoven zijn.

Donderdag 16 april, om 20.00 uur in de Wingerd in natuurtuin ’t Loo in Bergeijk.
Voor meer informatie: info@kempenenergie.nl.