Gasloos en volop zon in Middelbeers

De manier waarop we onze woningen verwarmen, gaat veranderen. We kunnen er niet meer van uit gaan dat er altijd gas is. De voorraad is eindig (in Groningen gaat de kraan dicht) en de CO2-emmissie bij het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. De overheid stuurt daarom aan op gasloos wonen.

Op donderdag 14 februari organiseert de vereniging KempenEnergie in Middelbeers een informatiebijeenkomst over energie en wonen. Tijdens die bijeenkomst wordt informatie gegeven over de mogelijkheden om geen of minder gas te gebruiken en tevens behaaglijker en gezonder te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in cafézaal De Doornboom, Doornboomstraat 7, schuin tegenover Ons Mevrouw, en begint om 20.00 uur.
dus NIET in Ons Mevrouw zelf!!

Geen gas; dan beter gebruik maken van de zon. Dat kan door zonnepanelen op je dak te leggen. Maar niet ieder dak is daarvoor geschikt. KempenEnergie heeft dan een oplossing. Tijdens de informatiebijeenkomst in Middelbeers gaan we uitleggen hoe een collectief zonnedak werkt. Voor inwoners van de Kempen zijn er mogelijkheden om mee te doen met collectieve daken van ZonopOirschot, ZonopEersel,  ZonopBergeijk en Zonnepark Welschap.

Duurzaam energie opwekken is belangrijk maar energie besparen is het meest zinvol. Er wordt informatie gegeven over isoleren en warmteterugwinning naast informatie over warmtepompen, biomassa en zonnepanelen.

De vrijwilligers van KempenEnergie kennen veel antwoorden maar zijn vooral geïnteresseerd in jullie vragen. Daarom bestaat de bijeenkomst naast een algemene presentatie uit een aantal gesprekstafels. Aan elke tafel wordt een specifiek thema uitgediept  aan de hand van vragen van degene die aangeschoven zijn.

Met die vragen kunnen inwoners van de Kempen ook elke zaterdag van 10 tot 12 uur terecht bij de Energieloketten in Bladel, Eersel en Oirschot. Het EnergieLoket in Oirschot is per 1 januari 2019 verhuisd naar D’n Inloop aan De Vier Uitersten 17. Vragen kunnen ook gesteld worden via info@kempenenergie.nl.