aanbrengen VENTILATIESYSTEEM
(WTW SYSTEEM)
en testen

Wanneer een woning goed is geïsoleerd is het van belang om de ventilatie te verbeteren, zonder al te veel verlies van warmte (energie).  Oplossing hiervoor is het aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terugwinning (WTW).  Het syteem verwarmt de aangezogen lucht van buiten en koelt de afgevoerde lucht van binnen en voert deze af, met behulp van een warmtewisselaar. De verschillende stappen omvatten:

  • Plaatsing van een ventilatie unit met wtw en bypass op zolder (of andere geschikte ruimte)
  • Aan- en afvoer van lucht naar buiten
  • Kanalen van luchttoevoer naar verblijfsruimten
  • Kanalen naar keuken, toilet, badkamer
  • Ruimte maken onder de deuren voor voldoende overstroom
  • Instructie van de bewoners
  • Inregelen van de installatie en controle na 6 tot 12 maanden

Een ventilatiesysteem met wtw dient idealiter te voldoen aan de normen uit het bouwbesluit of 35-50 m³/u/persoon. Aandachtspunt is de plaatsing van de buitenunit in verband met evt. geluidsoverlast.

Onderstaande bedrijven leveren dit EnergieServiceProduct en zijn duurzame partner van KempenEnergie.