Isolatie lege spouw

Door de gevel verdwijnt veel warmte en een koude binnengevel verslechtert het comfort van de woning. Door de lege spouw te vullen met isolatiemateriaal kan aanmerkelijk op de energiekosten worden bespaard.

De Duurzame partners van KempenEnergie verbeteren de warmteweerstand van de gevel tot hoger dan 1,8 m²/KW. De werkwijze omvat:

  • Controle van de bestaande spouw en berekening van het totale te isoleren oppervlak van de gevel(s)
  • Op basis daarvan uitbrengen van een offerte
  • Na acceptatie, eventueel verwijderen van vervuilingen
  • Volblazen van de bestaande spouw met isolatie materiaal (EPS parels, Glaswol/Knauf Supafil)
  • Opvullen van de boorgaten
  • Gemiddelde prijs: €13-€19 / m²

Onderstaande bedrijven leveren dit EnergieServiceProduct en zijn duurzame partner van KempenEnergie.