Isolatie hellend dak buitenzijde

Hellend dak isolatie buitenzijde dakplaten

Bij de isolatie van een hellend dak door dakplaten worden de dakpannen tijdelijk verwijderd. Vervolgens worden de bestaande panlatten en tengels verwijderd, waarna op het bestaande dakbeschot een nieuwe (renovatie) dakplaat van voldoende dikte aangebracht. Daarna wordt er een damp-open waterkerende folie, tengels en panlatten aangebracht en worden de dakpannen teruggelegd. Tot slot worden de dakranden, goten en dakdoorvoeren aangepast aan de nieuwe situatie.

Onderstaande bedrijven leveren dit EnergieServiceProduct en zijn duurzame partner van KempenEnergie.