EnergieServiceProducten¹

EnergieServiceProducten (ESP) zijn energiebesparende producten en diensten die door het Kempische bedrijfsleven worden aangeboden en die voldoen aan de prijs/kwaliteitscriteria die door KempenEnergie zijn gesteld. Op deze wijze worden Kempische isolatiebedrijven, installateurs, of bouwbedrijven betrokken bij de regionale energietransitie. Met deze bedrijven maken we afspraken over de uitvoering van energiebesparende maatregelen, om daarmee de stap naar aanpassingen aan woningen gemakkelijker maken.

Kempische bedrijven die EnergieServiceProducten aanbieden die voldoen aan de prijs/kwaliteitscriteria die KempenEnergie stelt, beschouwen wij als duurzame partners van KempenEnergie.
Een overzicht van onze duurzame partners.


¹ Deze dienst is permanent in ontwikkeling