Kempische Bedrijven 1

Voor woningeigenaren heeft KempenEnergie een aantal maatregelen omschreven die woningen energiezuiniger kunnen maken of waarmee zelf duurzame energie kan worden opgewekt. Bij elk van deze maatregelen zijn Kempische bedrijven gezocht die deze maatregelen kunnen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatiebedrijven, installatiebedrijven of bouwbedrijven. Met deze bedrijven zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van deze maatregelen. We noemen dit EnergieServiceProducten.

In de EnergieLoketten en bij Energiescans krijgen we vaak de vraag waar men voor de uitvoering van energiemaatregelen terecht kan. EnergieServiceProducten zijn een antwoord op die vraag. Het aantal EnergieServiceProducten is nu nog beperkt maar zal de komende jaren groeien evenals het aantal deelnemende bedrijven.


¹ Deze dienst is permanent in ontwikkeling