Diensten

U kunt als lid gebruik maken van de volgende KempenEnergie diensten:

  

EnergieLoketten

Bij onze energieloketten kunt u terecht met al uw vragen over energie. Bijvoorbeeld over hoe u energie kunt besparen en wat de alternatieven zijn voor verwarming met aardgas. Of er zonnepanelen op uw dak kunnen en hoeveel u er dan nodig hebt. Of spouwisolatie nu wel zo slim is en hoe u door beter te ventileren uw huis zuiniger en gezonder kunt maken. Er is overal veel informatie te vinden en er gaan veel verschillende verhalen rond. Al snel ziet u door de bomen het bos niet meer.
De EnergieGidsen van KempenEnergie wijzen u de weg. Zij helpen u graag met het maken van keuzes.

Bezoek adressen Energie loketten
Loket EerselBibliotheek, Dijk 7, 5521 AW Eerselopen elke zaterdag van 10.00 - 12.00
Loket BladelBibliotheek, Markt 4, 5531 BA Bladelopen elke zaterdag van 10.00 - 12.00
Loket OirschotRaadhuis Oirschot, Markt 1, 5688 AJ Oirschot.open elke zaterdag van 10.00 - 12.00
mail adres:info@KempenEnergie.nl
tip: neem je gas en elektriciteit jaar verbruik mee naar het loket

Een aantal keren per jaar is het EnergieLoket ook op locatie in een van de dorpen te vinden (zie AGENDA)

Kom langs of maak een afspraak.

EnergieScan

Vaak is het beter om de situatie per plekke te bekijken. Leden van KempenEnergie kunnen gratis een Energiescan uit laten voeren. Dit is een verkenning van de energetische kwaliteit van de woning. Er wordt een analyse gemaakt van het verbruik van gas, elektra en warm water. Er wordt gekeken hoe de woning geïsoleerd is en of de ventilatie in orde is. Er worden tips gegeven om energie te besparen en om duurzame energie toe te passen.
Via deze link krijg je een impressie van een energiescan.
Je  kunt je hier aanmelden voor een EnergieScan.

EnergieMonitoring

Soms kan het energieverbruik hoog zijn en de oorzaak moeilijk te achterhalen. Meten is dan weten. We plaatsen een week lang bij onze leden een monitoringsset in huis en brengen op die manier het energieverbruik in beeld. Daarbij maken we ook gebruik van de slimme meter.
Je  kunt je hier aanmelden voor de EnergieMonitoring.

EnergieServiceProducten

Met bedrijven uit de regio maken we afspraken over de uitvoering van energiebesparende maatregelen en de toepassing van duurzame energie. Daarmee willen we de stap naar de aanpassingen aan woningen gemakkelijker maken.
Deze dienst is permanent in ontwikkeling. Er worden nog steeds nieuwe EnergieServiceProducten en Duurzame Partners toegevoegd.

Informatiebijeenkomsten

Regelmatig organiseren we verspreid over de regio informatiebijeenkomsten. We geven dan uitleg over de noodzaak en mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Na een algemeen deel zijn er gesprekstafels waarbij thema als isolatie, ventilatie, warmtepomp en zonnepanelen verder uitgediept worden aan de hand van vragen. Soms kiezen we voor een speciaal thema en een gezellige omgeving en noemen het dan EnergieCafé.
Waar en wanneer: houd de AGENDA in de gaten.

We geven ook presentaties tijdens bijeenkomsten van anderen: dorpsraden, buurtverenigingen, brancheverenigingen, gemeenten. Neem contact met ons op .

Collectieve Zonnedaken

Daar waar het individueel moeilijk wordt en er winst te halen is om het samen te doen, nemen we het initiatief voor een collectieve aanpak. Op dit moment zijn dat vooral zonnedaken. Leden van KempenEnergie die geen of onvoldoende zonnepanelen op hun eigen dak kunnen leggen, kunnen meedoen in een collectief dak. We maken gebruik van een wettelijke (Postcoderoos)regeling en het rendement is vergelijkbaar met zonnepanelen op je eigen woning.
Meer informatie of meedoen: zie ZONNEPROJECTEN.
Voor de toekomst zien we ook mogelijkheden voor windenergie en energieopslag.