Nieuwsbrief KempenEnergie februari 2019

Nieuwsbrief

Gasloos en volop zon in Middelbeers Sterke groei

Op donderdag 14 februari organiseert de vereniging KempenEnergie in Middelbeerseen informatiebijeenkomst over energie en wonen. Tijdens die bijeenkomst wordt informatie gegeven over de mogelijkheden om geen of minder gas te gebruiken en tevens behaaglijker en gezonder te wonen.

Duurzaam energie opwekken is belangrijk maar energie besparen is het meest zinvol. Er wordt informatie gegeven over isoleren en warmteterugwinning naast informatie over warmtepompen, biomassa en zonnepanelen. Tijdens de informatiebijeenkomst in Middelbeers gaan we uitleggen hoe een collectief zonnedak werkt. Voor inwoners van de Kempen zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om mee te doen met collectieve daken van ZonopOirschot, ZonopEersel, ZonopBergeijk en Zonnepark Welschap.

De vrijwilligers van KempenEnergie kennen veel antwoorden maar zijn vooral geïnteresseerd in jullie vragen. Daarom bestaat de bijeenkomst naast een algemene presentatie uit een aantal gesprekstafels. Aan elke tafel wordt een specifiek thema uitgediept  aan de hand van vragen van degene die aangeschoven zijn. Met die vragen kunnen inwoners van de Kempen ook elke zaterdag van 10 tot 12 uur terecht bij de Energieloketten in Bladel, Eersel en Oirschot. Het EnergieLoket in Oirschot is per 1 januari 2019 verhuisd naar D’n Inloop aan De Vier Uitersten 17. Vragen kunnen ook gesteld worden via info@kempenenergie.nl.
Agenda

 • Donderdag 14 februari, aanvang 20:00 uur
  Informatiebijeenkomst “Gasloos en volop Zon in  Middelbeers”,
  Ons Mevrouw, Doorboomstraat 32, Middelbeers
 • Donderdag 14 maart, aanvang 20:00
  Informatiebijeenkomst “Strobouw en leembouw”, EnergieLoket Muzenval, Dijk 7, Eersel.
 • Woensdag  27 maart
  Opening Zonnepark Welschap door staatssecretaris Barbara Visser,
  zie ook www.zonneparkwelschap.nl.
 • Dinsdag 2 april 
  Ledenvergadering KempenEnergie en ZonopEersel.

Verslag


Nieuwe website Kempen Energie!! 
Binnenkort introduceert KempenEnergie met trots een totaal vernieuwde website. Deze site heeft een moderne, groene uitstraling, is geschikt voor mobiel en tablet gebruik.Over een paar weken zal de nieuwe site de huidige “classic” site vervangen.  Gebruikers van de site hoeven niets te doen, alle adressen blijven gelijk.


Duurzaam Wonen en Leven beurs
Een drukte van jewelste, zo kun je de vorig weekend in Hoeve de Biestheuvel gehouden Duurzaam wonen en leven beurs wel typeren. Vanaf de opening tot sluiting van de beurs was het een komen en gaan van mensen. Of dit nu lag aan de kleinschalige en informele opzet van de beurs en/of de interessante lezing van Helga de Leur weten we niet, maar een succes was het zeker.


Velen hebben we aan onze “stand” mogen verwelkomen met allerlei vragen die te maken hebben met verduurzaming van de woning. Of het nu ging om isolatie, zonnepanelen, collectieve zonnedaken, warmtepompen of pelletkachels, alles kwam aan bod. Voor ons als standbezetters was er nauwelijks tijd om even tot rust te komen. Nu was dat natuurlijk ook niet de bedoeling, maar zó druk had niemand van ons verwacht.

Nu hopen we dat we ieders vragen naar tevredenheid hebben kunnen beantwoorden. Voor aanvulling of verdere verdieping kunnen mensen altijd nog terecht tijdens onze inloopuren in Eersel, Bladel of Oirschot.

Onderstaand een foto van één van onze vrijwilligers in actie tijdens de beurs :

 

Nieuwsbrief KempenEnergie Januari 2019

Nieuwsbrief

Sterke groei

Het bestuur en de vrijwilligers wensen alle leden en volgers van de vereniging KempenEnergie een heel goed 2019 toe. Vorig jaar groeide de vereniging van 267 naar 401 leden. Steeds meer inwoners van de Kempen beseffen dat er iets moet gebeuren om de klimaatverandering te stoppen. Steeds meer kiezen er voor om dit samen met anderen te doen.

Net als vorig jaar staat er ook dit jaar weer veel te gebeuren: Zonnepark Welschap wordt geopend, Zonnedak Stokkelen gaat van start, in Bergeijk en Reusel worden zonnedaken ontwikkeld en met Energie Service Producten gaan we het jullie gemakkelijker maken om maatregelen te nemen.

Energie en Wonen in Hapert

Dinsdag 15 januari 2019 organiseren we in Hapert een informatiebijeenkomst. We geven informatie over de mogelijkheden om energie te besparen en zelf duurzaam op te wekken. Via gesprektafels worden specifieke onderwerpen uitgediept aan de hand van vragen aanwezigen. De bijeenkomst begint om 20:00 uur en vindt plaats in Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert. Je bent van harte welkom.

Energiegidsen gezocht

Voor het werk in de EnergieLoketten in Bladel, Eersel en Oirschot hebben we meer Energiegidsen nodig. Vrijwilligers die op zaterdag van 10 tot 12 uur vragen willen beantwoorden over energie besparing en het zelf opwekken van energie. Donderdag 24 en 31 januari organiseren we een speciale cursus nieuwe gidsen op te leiden. Bij interesse of vragen: info@kempenenergie.nl.

 

Agenda

 • Dinsdag 15 januari om 20.00 uur
  Informatiebijeenkomst Energie en Wonen in Hapert in Den Tref.
 • Donderdag 24 en 31 januari  
  Cursus voor Energiegidsen. (tijd en plaats worden nog bekend
  gemaakt)
 • Zondag 24 maart
  Opening Zonnepark WelschapVliegbasis Eindhoven (onder voorbehoud).

 

Verslag

Profijt van de zon
Mede door de zonnige zomer was opbrengst van het zonnedak De Kraanvogel vorig jaar boven verwachting. Extra profijt voor de deelnemers dus. Zonnedak Stokkelen hopen we eind maart operationeel te hebben. Er zijn nog enkele panelen beschikbaar.

Blijvend goed rendement ondanks verlaging energiebelasting
De energiebelasting op gas wordt dit jaar hoger; die op elektriciteit lager. Deelnemers aan de postcoderoosprojecten krijgen energiebelasting terug. Een verlaging van de energiebelasting is dus negatief voor het rendement. De energiebelasting gaat van € 0,12654 naar € 0,11934 (incl btw). Een kleine verlaging waar een stijging van de waarde van duurzaam opgewekte stroom tegenover staat. We hebben onze berekeningen met deze nieuwe gegevens geactualiseerd en het resultaat staat nog steeds boven de 4%. Daarnaast is in het recente klimaatakkoord afgesproken dat de investeringszekerheid in postcoderegelingen gewaarborgd wordt.

Zonop…..gezocht
We zijn nog zoekende naar geschikte daken voor een collectieve zonne-installatie in Bergeijk en Reusel. Daken in andere dorpen zijn ook welkom.

Zonnepark Welschap
De 11040 zonnepanelen zijn geplaatst; een mooi plaatje. Nu nog de aansluiting op het net realiseren. Dat betekent vooral wachten tot wanneer Enexis tijd heeft. De opening is eind maart gepland. Er zijn weer panelen beschikbaar voor inwoners van Vessem, Wintelre, Knegsel, Oirschot en de Beerzen. Zie ook www.zonneparkwelschap.nl voor meer informatie. 

Energieloket in Oirschot
Door een verhuizing van de bibliotheek binnen De Enck waren we genoodzaakt om tijdelijk een ander onderkomen voor het EnergieLoket in Oirschot te zoeken. Dat hebben we gevonden in D’n Inloop aan De Vier Uitersten 17. Daar zijn we in 2019 voorlopig elke zaterdag van 10 tot 12 uur open.

 

Zonnepark Welschap in wording

Nieuwsbrief kempenEnergie december 2018

Van Bergeijk naar Reusel

Vorige maand hebben we zowel in Bergeijk als in Westerhoven informatiebijeenkomsten georganiseerd. Op zo’n avond laten we de mogelijkheden zien om energie te besparen en zelf duurzaam  op te wekken. Daarnaast zijn er gesprekstafels waarin thema’s als isolatie, warmteterugwinning, warmtepomp en zonnepanelen (individueel of collectief) worden uitgediept. De belangstelling was voor beide avonden goed. We gaan er volgend jaar mee door.

In de maand december ligt onze focus net zoals vorig jaar weer op Reusel. We zijn met een stand aanwezig tijdens de Bouw- en woondagen van de Winterfeesten. Van woensdag 12  tot en met  vrijdag 14 december staan we van 18 tot 21 uur paraat om vragen van bezoekers te beantwoorden. Tevens gaan we er een collectief zonnedak voor Reusel e.o. promoten.

Verslag

ZonopEersel

We hebben de start van de bouw van het zonnedak op Stokkelen verschoven naar maart 2018. Het dak op Stokkelen bestaat uit stalen golfplaten en die zijn door het vochtige weer de komende maanden te glad. Uitstel is geen probleem want de opbrengst in deze periode van het jaar is beperkt. Er zijn trouwens nog een paar panelen beschikbaar. Dus onvoldoende ruimte op je eigen dak en toch willen investeren in zonne-energie: schrijf je in via www.kempenenergie.nl.
Zaterdag 24 november zijn we het dak van de kraanvogel op gegaan. De panelen lagen er goed bij. Kleine verontreinigingen hebben we verwijderd. Verder hebben we een plan gesmeed om in het voorjaar de panelen een wasbeurt te geven. Nu was het daarvoor te koud.

ZonopBergeijk

De sporthal in Riethoven is niet langer beschikbaar voor een zonnedak. We zijn nijver op zoek naar een alternatief en goede hoop dat we er een gevonden hebben. De inschrijving voor Riethoven houden we aan. Die kunnen ook meedoen met het nieuwe dak.

ZonopReusel

Het voornemen is er om in 2019 in samenwerking met de gemeente ook een collectief zonnedak in Reusel te realiseren.

Zonnepark Welschap

Maandag 19 november is de bouw van het zonnepark begonnen. Voor Kerstmis zullen alle 11040 panelen er liggen. In maart van volgend jaar wordt de installatie operationeel. Voor inwoners uit Vessem, Knegsel, Wintelre, de Beerzen en Oirschot zijn er nog panelen beschikbaar. Je kunt zelfs meedoen zonder zelf geld in te leggen. Zie ook www.zonneparkwelschap.nl

Nieuwsbrief KempenEnergie September 2018

Nieuwsbrief

Gas geven

Tijdens de zomervakantie hebben we in tegenstelling tot de zon wat gas terug genomen, maar nu wordt het pedaal weer ingedrukt. Die zon heeft er wel voor gezorgd dat ons zonnedak op De Kraanvogel een geweldige start maakt. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit is boven verwachting. Een mooie steun in de rug bij de ontwikkeling van 2 nieuwe zonnedaken. Voor het zonnedak op Stokkelen hebben we al voldoende deelnemers en over een paar maanden wordt de inschrijving voor De Kemphaan in Riethoven opengesteld.
Gas geven betekent dat de energieloketten weer open gaan. Vanaf zaterdag 8 september staan we weer paraat om vragen over energie besparen en duurzaam energie opwekken te beantwoorden. Nieuw is de locatie in Eersel. Niet meer naast de Rabobank maar in de bibliotheek in de Muzenval. Daar hebben we een speciale plek ingericht voor de activiteiten van KempenEnergie. Zowel aan de buitenkant als binnen zullen we goed herkenbaar zijn.
Met deze nieuwe huisvesting is de samenwerking met bibliotheek De Kempen versterkt. Het Energieloket in Bladel was al in de bibliotheek gevestigd en in oktober gaan we ook in Oirschot in de bibliotheek van start. Deze samenwerking moet de kwaliteit van onze informatievoorziening verbeteren. In de bibliotheek weten ze als geen ander hoe je informatie verzamelt, beheert en deelt.

Landelijk ontwikkelingen

Op landelijk niveau is er een nieuw klimaatakkoord op hoofdlijnen. Onderdelen daarvan worden de komende tijd verder uitgewerkt. Duidelijk is dat er meer vaart gemaakt gaat worden en dat bestaande regelingen daarvoor zullen worden aangepast. We zien het als onze taak om inwoners van De Kempen op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen. Daarnaast gaan we een dienstverlening ontwikkelen die het huiseigenaren gemakkelijker maakt om maatregelen te treffen.
Voor de vakantie was het druk bij onze energieloketten. Wij zijn klaar voor nieuwe drukte.

Agenda

 • 8 september — Loketten weer open
 • 8 september — Opening nieuw loket Bibliotheek Eersel
 • 8 september — kinderworkshop: windmolen maken van petflessen: zelf minimaal 3 petflessen meebrengen.
 • 1 oktober — Informatiebijeenkomst in de Bibliotheek in Oirschot
 •  6 oktober — Start EnergieLoket in de Bibliotheek in Oirschot
 • 3 en 10 november — duurzame huizenroute

Verslag

Nieuw loket in Eersel

Op 8 september is de verhuizing een feit, dan gaan we starten op de nieuwe locatie. Wij hebben een plekje gehuurd in de bibliotheek van Eersel in Cultureel Centrum de Muzenval. Iedere zaterdag zijn onze vrijwilligers daar te vinden tussen 10 en 12 uur.

In de vakantieperiode is er een ontwerp gemaakt voor het interieur, voor en raamposter zodat vanaf het parkeerplein ons loket zichtbaar is en diverse borden ter decoratie van het loket. De muren zijn geverfd, stoelen en tafels verhuisd, electriciteiten wifi aangelegd en we kregen kasten van de bibliotheek om onze hoek verder mee in te richten.

Zo maken vele handen dat er weer een sfeervol loket is waar we u van harte ontvangen. Kom je ook even kijken?