Buurtbatterij

Op steeds meer huizen wordt stroom opgewekt. Ongeveer een derde van die stroom wordt door de bewoners direct gebruikt. De rest wordt geleverd aan het net. Door de salderingsregeling is deze vorm van opslag nu nog interessant. Maar de salderingsregeling staat op de nominatie om afgeschaft te worden. Door de veelheid van zonnedaken en de grootschalige opwekking op land staat het elektriciteitsnetwerk zwaar onder druk. In de Kempen is sprake van netcongesties. Grootschalige levering kan al niet meer en grootschalige afname bereikt ook haar grens. Er moet wat gebeuren en opslag is daarbij een toverwoord.
Een van de mogelijkheden is een buurtbatterij. Daar zijn in Nederland al voorbeelden van. Een aantal woningen (15 tot 35) worden via een intelligent netwerk gekoppeld aan een buurtaccu. Wanneer een woning meer stroom opwekt dan ze gebruikt, dan wordt eerst gekeken waar die stroom wel gebruikt kan worden. Als er binnen het netwerk geen vraag is, wordt de stroom opgeslagen in een collectieve batterij. Als de vraag naar stroom groter is dan het aanbod, dan levert deze batterij stroom aan de woningen. Elektrische auto’s op de oprit kunnen ook aan het netwerk gekoppeld worden. Deelauto’s kunnen aangesloten worden en hebben altijd een volle accu.
Een opslagsysteem op buurtniveau kan interessant zijn voor zowel de bewoners als de netbeheerder. Het netwerk wordt minder belast en de bewoners profiteren optimaal van hun zelf op gewekte stroom. Ze zijn dus minder afhankelijk van energieleveranciers en de prijsvorming op de energiemarkt.
Een buurtbatterij vraagt om een collectieve, mogelijk coöperatieve aanpak. Dat past bij KempenEnergie en daarom willen we aan de slag met een buurtbatterij. We zoeken mensen die een werkgroep willen vormen om uit te zoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. We zoeken bewoners en buurten die hier interesse in hebben. Dat kunnen nieuwe buurten zijn maar ook bestaande.
Meld je aan via info@kempenenergie.nl of loop even binnen bij onze energieloketten.