Startnotitie Regionale Energie Strategie Metropoolregio Eindhoven.
Inspraak bij de gemeenteraad van Oirschot.

Elke gemeente en provincie is aan zet om met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES) te werken. Lokale energie initiatieven, zoals KempenEnergie, zijn bij uitstek geschikte organisaties om een belangrijke rol te spelen in de RES.