Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling voor zonnepanelen naar Tweede Kamer

Al jaren wordt gesproken over het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnestroom. Nu zonnepanelen steeds goedkoper worden zou deze subsidieregeling overbodig worden als deze ongewijzigd zou worden voortgezet. Volgens de overheid heeft de regeling zijn werk gedaan: het gebruik van duurzame energie is gestimuleerd. Nu is er een concreet voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de salderingsregeling af te bouwen, dat vanaf 2023 in werking moet gaan treden.

Hoe zat het ook al weer?

In Nederland worden zonnepanelen gesubsidieerd door de zogenaamde salderingsregeling. Dat betekent dat je energie die je op enig moment teveel opwekt met je zonnepanelen, en die dus teruggeleverd wordt aan het net (“de meter draait terug”), weer mag afnemen op een moment dat de panelen te weinig stroom opwekken, en wel tegen dezelfde prijs. Dat heet salderen. Hiervoor mag een heel jaar worden teruggekeken, van jaarafrekening tot jaarafrekening.

Een voorbeeld: je gebruikt in je huishouden 3500 kWh per jaar. Je hebt zonnepanelen die per jaar 3000 kWh opwekken. Van die 3000 kWh gebruik je 2000 kWh direct zelf (de meter draait dan dus “vooruit”). De resterende 1000 kWh kun je niet direct zelf gebruiken (bijv. op zonnige zomermiddagen) en lever je terug (de meter draait “terug”). Die 1000 kWh gebruik je later weer, bijv. ‘s nachts of in de winter, als de zon niet schijnt. Die 1000 kWh die je aan het net levert en op een ander moment weer van het net afneemt mag je tegen elkaar wegstrepen.

Dat salderen is een mooie subsidie, omdat de stroomprijs voor een groot deel uit belasting bestaat. Dus door stroom terug te leveren krijg je belasting terug. Elektriciteit kost 7-9 cent per kWh. Maar daarbovenop betaal je ruim 15 cent belasting (energiebelasting en ODE, waar ook nog BTW over geheven wordt). In totaal betaal je dus 22-24 cent per kWh. Voor elke teruggeleverde kWh krijg je, omdat je mag salderen, 15 cent belasting terug!

Hoe gaat het veranderen?

Omdat de aanschaf van zonnepanelen steeds goedkoper wordt, wordt de terugverdientijd steeds korter. Daarom heeft de overheid besloten om de salderingsregeling geleidelijk af te schaffen. Vanaf 2023 wordt de salderingsmogelijkheid jaarlijks met 9% afgebouwd, totdat deze in 2031 helemaal vervalt.

In bovengenoemd voorbeeld zou dat betekenen dat je van die 1000 kWh die u teruglevert in 2023 nog maar 910 kWh mag salderen (9% minder). De resterende 90 kWh verkoop je tegen de kale stroomprijs aan uw energieleverancier, dat is 15 cent per kWh minder dan nu. In 2024 mag je nog maar 820 kWh salderen, en 180 kWh niet, enzovoorts.

De minister zal wel tussentijds een keer evalueren of de afbouwregeling in orde is. Mochten bijv. zonnepanelen niet meer goedkoper worden, dan kan hij de afbouwregeling aanpassen.

Het wordt dan dus steeds aantrekkelijker om zo min mogelijk stroom terug te leveren en zoveel mogelijk zonnestroom direct zelf te gebruiken. Een paar voorbeelden: de wasmachine en de droger op een zonnige middag laten draaien. Of strijken, de afwasmachine aan, de elektrische auto laden.

Uiteindelijk zal het dan ook aantrekkelijk worden om een thuisaccu aan te schaffen. Hiermee kun jezelf op zonnige middagen overtollige stroom opslaan om deze ‘s avonds en ‘s nachts weer te gebruiken. Dat is aantrekkelijker dan de overtollige stroom voor weinig geld terug aan het net te moeten leveren en later duur weer te moeten kopen. In de toekomst wordt verwacht dat elektrische auto’s tevens de rol van thuisaccu kunnen vervullen, zodat er geen aparte thuisaccu meer hoeft te worden aangeschaft. Overdag wordt de elektrische auto dan opgeladen met overtollige zonne-energie en ‘s avonds geeft de autoaccu deze weer af om ze alsnog in huis te gebruiken.

Mocht je meer over salderen, of, meer algemeen, over zonnepanelen willen weten, dan kun je natuurlijk altijd op zaterdagmorgen bij een van onze Energieloketten binnenlopen voor meer informatie (check even de site of we vanwege corona eventueel gesloten zijn) of mailen naar energieloket@kempenenergie.nl