Blog: Welke subsidies zijn er voor particulieren in 2021?

Met de start van het nieuwe jaar geven we graag een overzicht van de subsidiemogelijkheden die voor particulieren ter beschikking staan. Voor particuliere woningbezitters zijn er een aantal subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen.

Beschikbare subsidies

Voor gevel-, dak- en vloerisolatie, voor HR++ of triple glas, voor een warmtepomp of een zonneboiler aan bestaande woningen bestaan de volgende regelingen:

  • Het Rijk kent de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing) met een subsidie van ongeveer 20% van de kosten van de maatregel. Belangrijk is dat er minimaal twee maatregelen genomen worden. De aanvraag is achteraf. De regeling wordt uitgevoerd voor de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland; https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde). Er is ook nog een speciale regeling voor VvE’s.
  • De gemeente Bergeijk heeft ook voor 2021 weer een regeling. Van de kosten van de woningisolatie en energieopwekkende installaties wordt 20% vergoed met een bepaald maximum (voor een warmtepomp bijvoorbeeld €1000). Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee verschillende duurzame maatregelen subsidie aanvragen. Meer informatie op de website van gemeente Bergeijk.
  • De gemeente Bladel heeft haar regeling weer met een jaar verlengd. Bij een investering in energiebesparende maatregelen of energie-installaties van meer dan €1000, is er een subsidie beschikbaar van max €500 of €750 per maatregel. De aanvraag moet vooraf plaatsvinden. Meer informatie op de website van gemeente Bladel.

Belangrijk is verder om te weten, dat de werkzaamheden om isolatie aan te brengen worden belast met het lage btw-tarief (9%).

Zonnepanelen

Zonnepanelen komen in de regelingen van de gemeente Bergeijk en Bladel ook in aanmerking voor een bijdrage. Verder is de Salderingsregeling voor zonnepanelen voor particulieren belangrijk. Die bepaalt dat de vergoeding voor teruggeleverde stroom gelijk is aan de afgenomen stroom. Vanaf 2023 wordt deze regeling afgebouwd; in zeven jaar wordt deze manier van ondersteuning geleidelijk afgebouwd. De aankoopprijs van de zonnepanelen moet dan zodanig zijn dat financiële ondersteuning niet meer nodig is. De mogelijkheid om de btw op de investering grotendeels terug te krijgen blijft bestaan. Meer informatie op: www.energiesubsidiewijzer.nl.