Spouwmuren na-isoleren, ja of nee?

Nog altijd zijn mensen huiverig om een spouwmuur na te isoleren, om deze vol te blazen met isolatiemateriaal. Want een spouw hoort open te zijn, is een veelgehoorde mening. Maar dat is niet helemaal juist.

Ooit is de spouwmuur er gekomen om regendoorslag van buiten naar binnen te voorkomen. Bakstenen kunnen water doorlaten omdat ze het als het ware opzuigen. Als de baksteen verzadigd is, komt het water er aan de achterkant in de spouw dus weer uit. Daar zakt het naar beneden of wordt het weg geventileerd. Daarom zijn ervan oudsher in een gevel open stootvoegen aanwezig. Op die manier wordt ventilatie en droging in de spouw versterkt door warmte die vanuit de woning in de spouw terechtkomt.

Als de bakstenen van een spouwmuur nat worden, is de droging aan de buitenkant het sterkst. Daarvoor is de spouw niet direct nodig. De isolatie in de spouw zorgt er ook voor dat water niet langer door de muur naar binnen wordt gezogen. Een luchtspouw in een stenen muur is dus niet meer nodig en het volblazen van een bestaande spouw is dus geen enkel probleem. Dit wordt ook bij nieuwbouw al toegepast.

Regenwater wil van buiten naar binnen en waterdamp wil van binnen naar buiten. Bakstenen zijn dampopen en veel isolatiematerialen ook. Het is belangrijk dat die waterdamp geen lagen tegenkomt die koud zijn en waar condensatie kan optreden. Dat is de reden waarom isolatiebedrijven huiverig zijn om geschilderde muren na te isoleren. Een keer doorpraten over dit onderwerp? Bezoek dan een van onze EnergieLoketten op zaterdagmorgen, onze mensen helpen je graag verder.