Euro

Energiesubsidies tot €10.000,-

Met het klimaatakkoord is er meer duidelijkheid over de energietransitie. Deze transitie betekent dat de emissie van CO2 drastisch moet verminderen. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele energie zoals olie en gas. De meeste huizen worden verwarmd met aardgas. Van alle fossiele brandstoffen is dat nog de schoonste, maar we gebruiken er veel van. Alternatieve duurzame energiebronnen zijn zonne- en windenergie en biomassa. De alternatieven voor een gasketel kunnen gevonden worden in warmtepompen en houtpelletkachels en -cv’s.

De overheid wil particulieren stimuleren die aan hun woning maatregelen nemen die de energietransitie bevorderen, door middel van subsidies voor energiebesparende maatregelen. Wanneer je minimaal twee maatregelen neemt, kan de totale subsidie wel oplopen tot €10.000,-. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen die voor de subsidie in aanmerking komen. Zo is bijvoorbeeld voor ventilatie met warmteterugwinning een subsidie van €800,- beschikbaar. Extra inspanningen voor een zeer energiezuinig huis levert nog eens €4000 extra op. Voor al deze maatregelen geldt: eerst subsidie aanvragen via www.rvo.nl en daarna pas uitvoeren. De betreffende subsidieregeling heet: Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).

Ook voor apparaten die duurzaam warmte produceren is een subsidie beschikbaar. Deze vallen onder de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Voor een warmtepomp is er ongeveer €2500,- beschikbaar, voor een zonneboiler zo’n €1000,- en voor een houtpellet-cvketel minstens €1250,-.
De aankoop van zonnepanelen wordt ook de komende jaren gestimuleerd, allereerst door de terugbetaling van het merendeel van de BTW en daarnaast door de salderingsregeling die verlengd is tot 2023. Verder is het goed om te weten dat het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden slechts belast hoeft te worden met 9% btw (alleen de arbeid).

Dit zijn alles financiële tegemoetkomingen die op rijksniveau zijn geregeld. Op gemeentelijk niveau zijn er in de Kempen geen subsidieregelingen. De gemeente Bergeijk vormt daarop een positieve uitzondering. Daar kunnen inwoners gebruik maken van de Subsidie duurzame energie voor particulieren voor woningisolatie en energieopwekkende installaties  Wilt u meer informatie over subsidies, kom dan langs op één van de EnergieLoketten van KempenEnergie, elke zaterdag van 10:00 tot 12:00 in Bladel, Eersel en Oirschot of stel uw vraag via info@kempenenergie.nl .