Energieopslag met een thermische accu

Een belangrijk thema in de energietransitie is energieopslag. Als we energie (warmte bijvoorbeeld) opslaan, dan kunnen we deze gebruiken wanneer dat nodig is. Zo kan het overdag warm zijn, maar wanneer het ‘s avonds afkoelt, heb je verwarming nodig. Met een thermische accu kan dit probleem energieneutraal opgelost worden. Overdag sla je de warmte op, die je ’s avonds kunt gebruiken om je huis te verwarmen.

Een thermische accu werkt met Phase Change Materials (PCM; fase overgangsmaterialen). Een faseovergang in materialen is bijvoorbeel van vloeibaar naar vast, en ook andersom van vast naar vloeibaar. Het bekendste voorbeeld: wanneer het vriest, gaat water over in ijs. In die faseovergang gaat veel energie zitten. Het vraagt veel energie om water te bevriezen, maar er komt ook veel energie vrij als ijs smelt. Deze energie in de vorm van warmte heeft een constante temperatuur.

Bij water is dat een constante temperatuur van 0°C. Met die energie kunnen we niet zoveel. Als er aan het water zouten worden toegevoegd, kan het faseovergangspunt verlegd worden naar 21°C. Dat is een mooie temperatuur. Een vloer uitgevoerd met een PCM met die karakteristiek koelt het huis als het warmer wordt dan 21°C. Wanneer het afkoelt, verwarmt de vloer de ruimte met 21°C.

Vloeren (ook wanden en plafonds) kunnen uitgevoerd worden met PCM en geven de woning een stabiel klimaat. Er is veel minder energie nodig om de woning behaaglijk en comfortabel te maken. Een kleine installatie kan voldoende zijn. PCM vloeren kunnen ook heel goed worden toegepast in bestaande woningen op het moment dat vloerverwarming wordt toegepast. De PCM wordt in de vorm van cassettes in de vloer verwerkt. Warmte van zonnecollectoren of van een warmtepomp die door zonnepanelen wordt aangedreven, kan overdag ook in de vloer worden opgeslagen en ’s-avonds worden benut. Met PCM kunnen boilers voor warmwater kleiner worden of driemaal zoveel capaciteit krijgen.

Energieopslag wordt met deze techniek steeds actueler en steeds meer bedrijven komen met toepasbare producten. Onze EnergieGidsen hebben zich er in verdiept. Je ontmoet ze elke zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 in onze vier energieloketten (in Oirschot, Bladel, Eersel of Bergeijk, let op de agenda voor openingstijden tijdens de Corona periode)