AARDWARMTE ZONDER DURE BORINGEN

Warmtepompen zijn een efficiënte manier om je huis te verwarmen, omdat ze het grootste deel van de warmte gratis uit de omgeving halen, uit de buitenlucht of uit de bodem. Voor die laatste categorie is de meest gebruikte methode om warmte uit de grond te halen door middel van verticale boringen (50 – 150 m diep). Maar die boringen zijn best kostbaar. Er bestaat ook een alternatief: de horizontale bodemwarmtewisselaar. In deze blog zullen we nader op dit systeem ingaan.

Warmtepomp steeds populairder

In steeds meer huizen zien we een warmtepomp zijn entree doen als alternatief voor de gasketel (volledige warmtepomp) of samenwerkend met de gasketel (hybride warmtepomp). En terecht, want de warmtepomp is een zuinige vervanger die tegen een bescheiden elektriciteitsverbruik veel gas kan besparen. Hierdoor kunnen we onze CO2-uitstoot beperken en daarmee de klimaatverandering tegengaan. En de energierekening is er ook mee gebaat, vooral als de benodigde stroom met eigen zonnepanelen kan worden opgewekt.

Verticaal: goed maar kostbaar in aanschaf

De meeste warmtepompen halen hun warmte uit de buitenlucht (lucht-water-warmtepompen), andere gebruiken hiervoor aardwarmte (water-water-warmtepompen). Gebruikelijk is dan een systeem waarbij diepe boringen worden gemaakt (50 – 150 m per boring), waar lussen van kunststofleidingen in worden neergelaten. Door deze lussen stroomt een vloeistof (water-glycol, antivries) die de warmte van de aarde opneemt en verder naar de warmtepomp voert. Die zet de aangevoerde warmte om in een aangename temperatuur voor de woning en warm leidingwater. Het is een gesloten cyclus die weinig energie vraagt.

Dit systeem werkt in de praktijk erg goed, je kunt in de zomer de koele vloeistof zelfs gebruiken om vrijwel gratis te koelen. Echter, het systeem is kostbaar in aanschaf. De boringen kunnen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven met dure apparatuur die daar een forse prijs voor vragen.

Alternatief: horizontaal

Een alternatief is de horizontale bodemwarmtewisselaar. Hierbij worden enige honderden meters aan kunststofleidingen in lussen op een diepte van 1 – 1,5 meter geplaatst. Het grootste voordeel is dat dit gerealiseerd kan worden zonder duur gespecialiseerd boorbedrijf. Wel is het belangrijk om een voldoende groot perceel te hebben waar de lussen in gelegd kunnen worden. Daarom is dit systeem vooral geschikt voor huizen in het buitengebied waar een vrij afgraafbaar grondstuk beschikbaar is, bijv. een weiland of een groot gazon dat nog aangelegd moet worden. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat buiten minimaal net zo veel vierkante meters beschikbaar moeten zijn als de vloeroppervlakte van het huis dat verwarmd moet worden.

andachtspunten bij aanleg

De aanleg moet wel zorgvuldig gebeuren. De oppervlakte kan beter te groot dan te klein worden gekozen. Bij een te kleine oppervlakte wordt teveel warmte aan de grond onttrokken, zodat deze op termijn (dat kan jaren duren) zal bevriezen en de bron daardoor z’n werking zal verliezen. Verder moeten de leidingen zuiver horizontaal gelegd worden om luchtzakken in de leidingen te vermijden. En in de zomer moet de zon goed op het oppervlak kunnen schijnen om energie op te sparen voor de komende winter. Er dient rekening mee gehouden te worden dat met dit systeem niet gratis gekoeld kan worden, omdat de temperatuur van de bron daarvoor te hoog is.

Alternatief: aardwarmtekorven

De aardwarmtekorf is een variant die tussen de horizontale en verticale warmtewisselaar in zit. De korf bestaat uit leidingen die in een spiraal gewikkeld zijn. De korf wordt in een gegraven gat van 4 meter diep geplaatst. Met dit systeem is een minder groot oppervlak nodig dan bij de horizontale warmtewisselaar, terwijl er nog steeds geen dure boring nodig is. De capaciteit per korf is echter wel beperkt. Vaak zullen er meerdere korven nodig zijn, waar dan natuurlijk ook voldoende ruimte voor moet zijn.

Energieloket voor meer informatie

Mocht u meer willen weten hierover, loop dan eens binnen bij een van de energieloketten op zaterdagmorgen, of stel uw vraag via energieloket@kempenenergie.nl

foto’s: RVO Nederland